Betalingen

Schoolrekening (factuur)

De bijdrage voor middagmalen, soep, drankjes en toneel wordt betaald op het einde van elke maand.

- Uw kind ontvangt een overzichtelijke factuur waarop de kosten duidelijk vermeld staan.
- U kan deze betaling uitvoeren via de bank of (uitzonderlijk) contant meegeven met uw kind.
- In de agenda wordt steeds aangeduid wanneer deze factuur meegegeven is.

Wij vragen u wel met aandrang deze betaling binnen de tien werkdagen uit te voeren.

Bankrekening   BE78 7340 0451 8286