Oudercomité - Info

Het oudercomité is een groep actieve ouders van leerlingen, die zich betrokken voelen bij het wel en wee van de Parkschool. Het belangrijkste doel van het oudercomité is de betrokkenheid van ouders bij de school ondersteunen. Daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd die de communicatie tussen ouders onderling en tussen ouders en school stimuleren. Bovendien vinden er buitenschoolse activiteiten plaats voor de kinderen waardoor iedereen elkaar, op een spontane manier, beter kan leren kennen.

Eén grote jaarlijkse activiteit brengt geld op ten bate van de scholengemeenschap. Met de opbrengst worden zaken aangeschaft waar de school normaal geen budget voor heeft. Ook wordt de school geholpen om, waar nodig, ervoor te zorgen dat alle kinderen aan belangrijke schoolactiviteiten kunnen deelnemen.

Om dit alles voor elkaar te krijgen, komt het oudercomité gemiddeld een keer per maand bijeen. Tijdens die vergaderingen worden de activiteiten voorbereid, maar wordt er ook over actuele zaken op school gediscussieerd.

Wilt u ook meedoen, aarzel dan niet en kom langs op een van de vergaderingen of contacteer een van de leden.